Målet är att så småningom bara programmera 1h per dag tills jag ska plugga programmering. Men för detta måste jag få klart sidan för min optimering.